Ik mag met mijn dieselauto niet in de millieuzone in Utrecht. Hij is toch APK goedgekeurd. Hoe zit dat?

Vraag gesteld door D.B op 15 mei 2015

Contactformulier via anwb.nl: 30-04-2015
Ik heb een: Vraag
Met betrekking tot: Auto/Verkeer
Over het onderwerp: Belangenbehartiging (alleen leden)
Bericht: Zelf woon ik in Gorinchem. In Juli wil ik naar de Jaarbeurs in Utrecht. De Jaarbeurs ligt in de Millieuzone. Dieselauto's met een kenteken uitgegeven vóór Januari 2001 worden sinds 1 Januari 2015 niet meer toegelaten in de Millieuzone. Mijn auto is een dieselauto Kangoo uit 1998. I.v.m. invaliditeit van mijn vrouw is deze aangepast met een takellift. Ik krijg geen ontheffing. Alleen inwoners van gemeente Utrecht komen voor ontheffing in aanmerking. Is dit geen discriminatie? In Duitsland mogen mindervaliden wél in de Millieuzone! Kunt u mij zeggen of dit wel juist is?

Antwoord van David

ANWB Expert

De milieuzone geldt voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen. De gemeente Utrecht verleent in uw geval, personenauto op diesel van voor 1 januari 2001, helaas geen ontheffing. Dat de auto APK gekeurd is, staat hier los van.

Er is nogal wat kritiek op de invoering van de milieuzones. Uit onderzoek in een aantal Duitse steden is gebleken dat een milieuzone slechts een zeer geringe, tot geen effect heeft op de verbetering van de luchtkwaliteit. In Nederland stapt de KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club) samen met een aantal andere (klassieke) autoclubs daarom naar de rechter.

Voor het standpunt van de ANWB ter zake desbetreffende milieuzone verwijs ik u nog naar onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 oktober 2012.http://www.anwb.nl/bestanden/content/assets/anwb/pdf/over-anwb/persberichten-2012/121019brief_college_utrecht_luchtkwaliteit.pdf

Voor de meest gestelde vragen over desbetreffende milieuzone, kunt u de website van de gemeente Utrecht raadplegen:http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/milieuzone/veelgestelde-vragen/#faqid-1