Hoe gaat de ANWB met milieuzones in Nederland om?

Vraag gesteld door Sorontar op 04 maart 2016

Ik kreeg recent een brief waarin ik geattendeerd werd op het feit dat ik met mijn auto een milieuzone ingereden ben.

Ik begrijp dat de luchtkwaliteit belangrijk is, wat ik echter niet begrijp is waarom er een maatregel wordt verzonnen die op geen enkele manier gerelateerd is aan de daadwerkelijke uitstoot van de auto. Neem bijvoorbeeld Duitsland, daar heb je ook milieuzones en daar mogen ook oude auto’s gewoon rijden mits deze aan bepaalde emissie-eisen voldoen: http://www.anwb.nl/auto/nieuws-en-tips/tips-en-advies/milieusticker-voor-stadcentra-duitsland , op deze manier creëer je tenmiste een maatregel die meetbaar is en waar je zelf iets aan kan doen.

In mijn ogen is een arbitraire datum als “1-1-2001” gekozen is om bepaalde auto’s uit de binnenstad te weren. Volgens mij is de gemiddelde brommer een stuk vervuilender dan de dieselmotor in mijn auto. Ik zou ook best bereid zijn om een modern roetfilter te laten installeren, maar zelfs daarmee zou ik de binnenstad niet in mogen. Hoewel ik dan wel aan de euro4 norm voldoe. Sterker nog, als ik de motor en het gehele uitlaatsysteem zou vervangen door een auto uit 2001 dan mag ik nog steeds de milieuzone niet in omdat mijn chassis uit 2000 komt.

Verder denk ik dat er genoeg diesels zijn van na 2001 die veel vervuilender zijn dan mijn auto. Mijn model auto is tot 2007 geproduceerd, in die auto's zit exact dezelfde motor en uitlaatsysteem... waarom mogen die wel de stad in maar ik niet1?

Kort samengevat: indien er een maatregel verzonnen wordt om de uitstoot te beperken, meet dan die uitstoot zodat iedereen zelf kan besluiten of het de moeite waard is om hier iets aan te doen zoals dit in Duitsland gebeurt.

Daarnaast vind ik het erg vreemd dat ik een auto heb die netjes APK is goedgekeurd en waarvoor ik ieder jaar heel veel wegenbelasting betaal om op de Nederlandse wegen te rijden. Maar waarmee ik nu ineens bepaalde steden niet meer in kan. Waarom zou ik 100% van de wegenbelasting betalen als ik niet van 100% van het Nederlandse wegennet gebruik kan maken?

Voor Rotterdam zijn er mogelijkheden om een auto toch goedgekeurd te krijgen, maar dat kost wel 180,- per aanvraag. Als iedere stad dit besluit te doen dan is het voor mij nog steeds niet mogelijk om overal te rijden.

Ik vind dat de ANWB hier sterk tegenin moet gaan aangezien er straks misschien wel steden zijn die besluiten om groene auto's, of auto's met meer dan 3 deuren te weren. (dat is ongeveer net zo zinvol als een auto op basis van bouwjaar weren)

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt hoe de ANWB omgaat met de verschillende milieuzones in Nederland.

Er is nogal wat kritiek op de invoering van de milieuzones. Uit onderzoek in een aantal Duitse steden is gebleken dat een milieuzone slechts een zeer geringe, tot geen effect heeft op de verbetering van de luchtkwaliteit.

In Nederland stapte de KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club) samen met een aantal andere (klassieke) autoclubs daarom naar de rechter. De rechter oordeelde begin dit jaar dat Utrecht de milieuzone voor vervuilende dieselauto's weliswaar slecht had onderbouwd, maar dat de gemeente mocht doorgaan met beboeten. KNAC is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak over de Utrechtse milieuzone.

Voor het standpunt van de ANWB ter zake desbetreffende milieuzone verwijs ik u nog naar onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht d.d. 18 oktober 2012.

Ik geef uw signaal daarnaast door aan onze afdeling Belangenbehartiging. Zij zullen dit signaal registreren. Als blijkt dat er vergelijkbare signalen van andere ANWB leden binnen komen, dan kan dat een start zijn van een lobby naar het bedrijfsleven of de politiek. Hoe meer ledensignalen over hetzelfde onderwerp, hoe groter de wens van onze leden om daarin hun belang te behartigen. Meer informatie over wat we nu doen, kunt u vinden op www.anwb.nl/belangenbehartiging
***

Reactie van Sorontar:

Ik hoop dat de ANWB zich hiervoor sterk kan maken en kan lobby'en, ik heb inmiddels al uitgezocht dat ik door +-1500 te investeren mijn auto aan de Euro4 norm kan laten voldoen.

Het blijft natuurlijk waanzin dat een maatregel die zo weinig effect op het milieu heeft en die eigenlijk nergens op gebaseerd is mij zo hard treft.