fraude auto

Vraag gesteld door kais op 22 augustus 2016

Geachte mevrouw/ heer,
Graag zou ik telefonisch met u willen overleggen. Het gaat om een gecompliceerde situatie die ik graag persoonlijk wil bespreken/ advies raadplegen.

Bij voorbaat dank,
Kais

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft via Marktplaats.nl uw aoude auto ingeruild op een nieuwer exemplaar. Nu blijkt dat het olieverbruik 1:300 is en dat de bobine vervangen moet worden. Dealer adviseert ons de motor te vervangen. Verkoper geeft niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Allereerst dient u na te gaan of u de auto van een particulier of van een handelaar gekocht heeft.

Indien u de auto van een particulier gekocht zou hebben; dan is het aan u om aan te tonen dat de particuliere verkoper van deze gebreken op de hoogte was en dit verzwegen heeft.

Mocht blijken dat de verkoper zijn beroep maakt van het kopen/verkopen van auto's (ingeschreven bij KvK/ regelmatig auto's te koop hebben op Marktplaats en/of andere sites), dan is uw rechtspositie een stuk gunstiger. Zo ligt het bewijslast de eerste 6 maanden na levering bij de (professionele) verkoper; de verkoper moet aantonen dat de gebreken bij levering niet aanwezig waren,

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u naar onze website.