Boete België op tijd betaald; toch gedagvaard?

Vraag gesteld door M.H. te N. op 07 juni 2016

Op 23-2-2016 ontving mijn partner een Belgische verkeersboete. In het schrijven staat alleen vermeld dat het feit zou zijn gepleegd op 3-2-2015 (ruim een jaar geleden) en Art. 5 en 68 KB 01.12.1975 bord C43/snelheidsbeperking. Verder staat in de boete vermeld: INDIEN U DE VOORGESTELDE BETALING VERRICHT, ZAL DE STRAFVORDERING VERVALLEN EN ZULLEN ER DOOR MIJN AMBT GEEN VERVOLGINGEN MEER INGESTELD WORDEN. Omdat hij niet weet waar het feit zou zijn gepleegd en welke snelheid daar geldt en welke snelheid hij zou hebben gereden, tekent hij bezwaar aan en vraagt om het dossier met daarin de details van de overtreding.
Op 23-5-2016 moet de boete betaald zijn. Hij krijgt geen reactie en neemt daarom op 20 mei jl. contact op met het Openbaar Ministerie in Antwerpen om te vragen hoe het er mee staat. Zij zeggen dan dat het bezwaar is verworpen en dat ze dan geen reactie geven. Zijn zij dan niet verplicht informatie te geven? Ook wordt tijdens dit gesprek aangegeven dat hij te laat is met betalen en dat hij daarom gedagvaard is. Hij geeft aan dat er op zijn schrijven staat dat hij voor 23 mei a.s. moet betalen. Zij houden vol dat dat niet kan.
Een dag later wordt inderdaad de dagvaarding bezorgd. Weer neemt hij contact op. Op het parket geven ze aan de dagvaarding niet meer te kunnen intrekken en dat hij verplicht is voor de rechter te verschijnen. De boete heeft hij nog voor 23 mei betaald, om verdere problemen te voorkomen. Bij het parket zeggen ze dat hij tijdens de zitting kan aangeven d.m.v. een betaalbewijs dat hij wel op tijd heeft betaald. Onkosten zoals een dag niet kunnen werken en brandstof worden nooit vergoed wordt er aangegeven. Er is dus duidelijk een fout opgetreden in hun systeem en mijn partner moet hier nu (financieel) voor opdraaien. Wat is hier aan te doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ondanks tijdige betaling van de Belgische verkeersboete na afwijzing van uw bezwaar bent u toch gedagvaard. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Afhankelijk van de datum waartegen u bent opgeroepen te verschijnen voor het gerecht zou u een betalingsbewijs en kopie brief met uiterste betalingstermijn kunnen toezenden (aangetekend) aan het Parket. Ik zie namelijk niet in waarom of een zaak niet van de rol kan worden gehaald, als blijkt dat uw betaling wel degelijk is ontvangen.

Indien de termijn kort is, zou ik u willen aanraden toch gehoor te geven aan voornoemde oproep van het Parket.