Bekeuring en extreme verhoging door het 5 min te laat aanschaffen van een E-vignett in Hongarije betalen?

Vraag gesteld door HenkAaltje op 15 maart 2016

Goedendag,

Tijdens een vakantie door oost-europa zijn we ook door Hongarije gereden.
Het eerste deel zijn we binnendoor naar het Balatonmeer gereden. En dit op aangeven van een mevrouw bij de grens zonder E-vignett.
Na een aantal dagen zijn we verder getrokken en met behulp van de tomtom draaiden we zonder dat we het echt door hadden de snelweg op.
In de wetenschap dat we geen vignet hadden zijn we bij de eerste pomp een E-vignett gaan halen. In de dagen erna schrik je bijna van de hoeveelheid controle-punten. Volgens mij staat er bijna bij elke op en afrit een camera.
Eenmaal thuis ontvingen we een bekeuring van €68,-. Omdat we de bon nog bewaard hadden en de dame bij de pomp vertelde dat het niet uit zou maken dat we pas op de snelweg het E-vignett hebben aangeschaft. Dit ook omdat je per dag betaald klonk ons dat vrij logisch. We gingen er dus (achteraf vrij naïef) dat het hier om een fout ging. 2 maand later ontvingen we de 2e brief waarin stond dat A) er al 4 keer contact gezocht was en B) dat de rekening ondertussen €260,- was.
Wij hebben nu 2 keer bezwaar gemaakt tegen deze rekening en beide zijn verworpen.
We hebben ook de bon door gemaild waar duidelijk staat dat we 4,5 min na de boete het vignet hebben aangeschaft.
Welke bevoegdheid heeft dit bedrijf en is dit niet zwaar onredelijk?
Of hebben wij een moreelkompas welke niet meer van deze tijd is?

Graag zouden we advies ontvangen over hoe we hier mee om moeten gaan?

HenkAaltje

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U heeft een boete ontvangen aangezien u op het moment dat u de snelweg opreed in Hongarije nog geen tol had voldaan.

Alvorens u de snelweg oprijdt dient u tol te hebben voldaan, zo niet; boete. Feit dat u binnen 5 minuten alsnog een E-vignet heeft aangeschaft, laat onverlet dat u op dat moment in overtreding was.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke transacties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland overdragen. Het moet gaan om een geldboete die onherroepelijk is. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid meer is om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

In uw geval is er sprake van een tolboete. Deze boetes vallen niet onder het Kaderbesluit. Inning door het CJIB is dan ook niet te verwachten. Wel kan de inning uit handen worden gegeven aan bijvoorbeeld een incassobureau.

Ik raad u aan de oorspronkelijke boete alsnog te voldoen, om verdere problemen te voorkomen.