Wat is een redelijke prijs voor reinigingsrechten op een camping

Vraag gesteld door I. Kruijthof op 28 maart 2016

Ik heb een jaarplaats op een camping en ben nu alleen ,ik moet net net zoveel reinigingsrechten betalen als een gezin met 6 personen klop dit wel.Ik zelf vind de verhouding nog al krom, tenslotte produceer ik toch alleen veel minder afval dan een heel gezin.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af het geoorloofd is dat een ondernemer op een camping zelf zijn tarieven hanteert onder meer voor de afvalstoffenheffing.

Een ondernemer bepaalt voor zijn camping welk tarief gehanteert wordt aan afvalstoffenheffing (al is het niet de bedoeling dat de ondernemer er winst uit genereerd). Zo ook of er onderscheid wordt gemaakt tussen tarief ëénpersoons - of meerpersoonsplaats.

Indien de camping is aangesloten bij de Recron kunt een dergelijk geschil - voor een gering berrag aan klachtgeld - ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.