Verkeerde beschrijving op boete Milieuzone?

Vraag gesteld door Dinannd op 17 januari 2018

Ik heb een boete gekregen voor het niet voeren van een groene sticker in Berlijn,. Ik wist niet dat de zonde waar ik parkeerde een sticker vereiste, had netjes parkeergeld betaald. Toen ik de aankondiging binnen kreeg stond er in het Duits dat ik een boete kreeg voor de Milieuzone, bij de NL vertaling stond dat ik een boete kreeg voor een overtreding parkeer / stopverbod., Dit heb ik aangegeven, mijns inziens was niet duidelijk waarom ik deze boete kreeg. Vandaag heb ik met aangetekende post een boete van 108,50 gekregen met precies dezelfde beschrijving. In het Duits voor een Milieuzone, in het NL voor een parkeer/stopverbod overtreding. Mijn vraag si dus: Ik vraag me af of ik deze boeten nu wel of niet moet betalen aangezien in nog steeds niet (zeker) weet waarom ik een boete heb gekregen... Moet ik wel of niet betalen en wat voor eventuele consequenties zitten hier aan vast?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen voor het parkeren in een milieuzone zonder groene sticker. In de vertaling stond echter dat u een boete hebt gekregen voor een overtreding van een parkeer-/stopverbod. U vraagt u af of u de boete nu wel of niet betalen en wat de gevolgen zijn.

U moet de boete betalen. De officiële Duitse tekst gaat voor de vertaling. De vertaling kunt u zien als een hulpmiddel, een service zodat het voor u begrijpelijk is dat u een boete is opgelegd. Meestal staan zowel of de Duitse tekst als op de vertaling de wetsartikelen die u heeft overtreden, vermeld.

Als u de boete betaalt, is de zaak verder afgehandeld. Maar als u de bekeuring wilt betwisten, dan moet u in beroep gaan. Dit moet binnen 14 dagen na ontvangst van het 'Bussgeldbescheid', de definitieve bekeuring. Bij afwijzing van het beroep, moet u alsnog betalen. Bij vrijspraak hoeft u uiteraard niets te betalen.

Laat u de boete onbetaald, dan kan uiteindelijk de inning van de boete worden overgedragen aan Nederland. U krijgt dan bericht van het CJIB. Over de inning van een buitenlandse boete kunt u meer lezen op onze website.