Regels energiekosten campinghouder

Vraag gesteld door Waldolala op 24 november 2015

Hallo,
Ik vind de energiekosten die ons worden berekend door de campinghouder, erg hoog. Deze campinghouder is aangesloten bij Recron. Ik begrijp dat er door Recron, ANWB en de consumentenbond hierover afspraken zijn gemaakt. Waar kan ik deze afspraken vinden?

Met vriendelijke groet,
Angelo

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of er regels zijn opgesteld (door Recron, ANWB en de Consumentenbond) met betrekking tot de hoogte van energiekosten op een camping.

Er bestaan geen regels of harde afspraken over de hoogte van de energieprijs op een Recron aangesloten camping. Wel heeft de Recron in samenspraak met de ANWB en de Consumentenbond een convenant opgesteld met betrekking tot energieprijzen voor chalets op eigen grond.

Om de hoogte van de energieprijzen te kunnen beoordelen, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van dit bedrag. Betreft het louter de kale energieprijs of zijn kosten zoals vastrecht eveneens in de energieprijs opgenomen.

Uitspraak Geschillencommissie Recreatie
De Geschillencommissie Recreatie heeft al eens uitspraak gedaan over de toelaatbare hoogte van de energieprijs:

'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren. Een tarief van € 0,35 per kWh oordeelt de commissie op zich in vergelijking tot de haar uit eigen wetenschap bekende elektratarieven in deze sector weliswaar aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.'

Alhoewel de uitspraak stamt uit 2005, is de genoemde prijs van € 0,35 nog actueel, de energieprijzen zijn sindsdien nauwelijks gestegen.

Indien u niet tot overeenstemming komt met de ondernermer, dan staat het u vrij om de hoogte van het ergietarief te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.