Peugeot 3008 4 jaar oud. 65000km. Motorschoonmaken

Vraag gesteld door Mariannekamphuis op 07 november 2016

We hebben een peugeot van 4 jaar oud en met 65000 km op de teller
Van de week ging er een zelfdiagenose motor lampje branden (emissieregeling)
De motor trok niet meer zo goed dus naar de officieele dealer voor controle.
Ze zeggen nu dat de motor schoongemaakt moet worden voor 1500 Euro
Misschien coulance regeling, maar is dat niet snel voor een jonge auto met zo'n weinig kilometers op de teller.
Het is een handgeschakelde auto en ik tank euro 95, dat staat in de auto tankdop.
Komt dit vaker voor? Ik heb er nog nooit van gehoord.
In afwachting van uw antwoord,

Vriendelijke groet Marian.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in bezit van een 4 jaar oude Peugeot 3008 met een kilometrage van 68.000 km. De motor is vervuild en dient gereinigd te worden ad € 1.500,- U vraagt zich af of dit probleem bekend is, alsmede wat uw rechten zijn.

Waarschijnlijk gaat het in casu om de laatste lichting THP motoren, waarbij dergelijke problemen zich veelvuldig voordoen.

Bij normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto heeft u redelijkerwijs een dergelijk probleem niet te verwachten. Het heeft er alle schijn van dat de auto niet conform is ex art 7:17 BW e.v. Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW juncto art 7:21 lid 2 BW heeft u recht op kosteloos herstel.

Meer informatie overklachten na aankoop vindt u op onze website.