Nieuwe reiswet

Vraag gesteld door A. Smalland op 21 juni 2018

Ik heb gehoord dat er nieuwe wet op de reisovereenkomst komt. Wat is er nieuw in die wet?

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt wat er nieuw is in de nieuwe wet op de reisovereenkomst.

Er valt meer onder het begrip ‘pakketreis’
De nieuwe wet geldt voor reizen die worden geboekt vanaf 1 juli 2018. De wet is meer toegepast op boekingen via internet. Onder het begrip pakketreis vallen - naast de traditionele kant-en-klare door de reisorganisator samengestelde reis- ook door reizigers zelf op internet samengestelde reizen. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

1. alle reisdiensten* zitten in één winkelmandje
2. alle reisdiensten staan op één factuur
3. de reis duurt meer dan 24 uur of er zit een overnachting in
4. bij een ‘click-through‘ hoeft maar 1x uw persoons- en betaalgegevens in te vullen

*Reisdiensten: dat zijn personenvervoer, accommodatie, autohuur of andere toeristische diensten

Het gekoppelde reisarrangement: een nieuw begrip
Daarnaast kent de nieuwe wet ook het gekoppelde reisarrangement. U sluit dan tijdens één (online) bezoek verschillende overeenkomsten met verschillende reisdienstverleners, maar via één handelaar. Er is geen winkelmandje en u ontvangt meerdere facturen.

Verder is er ook sprake van een gekoppeld reisarrangement als u via de ene website naar de andere doorklikt ('click-through') en u binnen 24 uur de tweede overeenkomst afsluit. Verschil met de pakketreis is dat er nu géén persoons- en betaalgegevens worden doorgegeven en dat er dus, hoewel u van de ene naar de andere website doorklikt, twee facturen komen.

De aanbieder moet aangeven dat het niet een pakketreis betreft. Laat de aanbieder dit na, dan heeft u dezelfde rechten als bij een pakketreis.

Bij het gekoppelde reisarrangement moet u met klachten zelf naar de betreffende dienstverlener (bijv. het hotel in Spanje). U hebt ook geen recht op hulp en bijstand bij problemen. Wel moet de eerste aanbieder voor het geld dat u aan hem betaalt een financiële garantieregeling hebben, bijvoorbeeld via de SGR.

Maak printscreens
Om (achteraf) aan te kunnen tonen welk soort reis je geboekt hebt, is het verstandig printscreens van je boeking(en) te maken.

Voor meer informatie over het boeken van een reis en de verschillende soorten reizen verwijs ik u naar onze website.