mijn fiets heeft schade

Vraag gesteld door SoresMoney op 28 mei 2018

Mijn fiets stond bij de markt bij de stalling men heeft er aan gezeten en is mijn stuur beschadigd en mijn voorlamp waar moet ik zijn???

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw fiets heeft schade opgelopen in de fietsenstalling. U vraagt zich af op wie of u de schade kunt verhalen.

Schade
Uitgangspunt bij schade is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat de wederpartij of een derde hiervoor aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid stallinghouder
Ervan uitgande dat het hier om een bewaakte stalling handelt, kunt u de stallinghouder aansprakelijk stellen voor uw schade. Een stallingouder heeft immers op grond van de bewaarnermingsovereenkomst een zorgplicht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De stallinghouder kan de aansprakelijkheid niet uitsluiten door plaatsing van een bord waarop vermeld staat, dat de directie geen aansprakelijk erkent bij schade aan de fiets of bij diefstal.