mag een touroperator een reis, waarvoor vertrekgarantie is gegeven, annuleren?

Vraag gesteld door schipperon op 05 april 2016

medio januari 2016 heb ik een reis geboekt (en aanbetaald) naar Tanzania. Voor deze reisdatum, 12 mei a.s., is vertrekgarantie afgegeven. Eind maart meldde de touroperator mij dat mijn geboekte reis niet door kon gaan vanwege te weinig deelnemers. Er werden mij twee andere data aangeboden, die voor mij echter niet mogelijk waren. Naar mijn mening is dit wanprestatie en kan de touroperator niet zo maar een gegarandeerde reis afzeggen, maar zij zijn niet van plan de reis te laten doorgaan. Uitgaande van de vertrekgarantie, heb ik al kosten gemaakt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ondanks vertrekgarantie heeft de reisorganisator de reisovereenkomst met bestemming Tanzania geannuleerd vanwege een te gering aantal deelnemers. De twee aangeboden alternatieve reisdata heeft u afgewezen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

U bent een reisovereenkomst aangegaan met een reisorganisator m.b.t. een pakketreis. Deze overeenkomst is bindend, oftewel: beide partijen dienen zich te houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Een van de verplichtingen betreft nakoming van de reis op grond van de afgegeven reisgarantie.

Nu er geen sprake is van een overmachtssituatie en de alternatieve reisdata u niet schikken, heeft u recht op teruggave van de aanbetaling. Voorts heeft u recht op schadevergoeding voor gemaakte onkosten (in redelijkheid gemaakte meerkosten voor een vergelijkbare reis). Daarnaast kunt u een extra vergoeding claimen voor misgelopen vakantiegenot (maximaal één keer de reissom).

Mocht u er met de reisorganisator uitkomen, dan kunt u (mits ANVR voorwaarden van toepassing) het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen of schakel uw rechtsbijstandverzekering in.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie Reizen, verwijs ik u graag naar onze webpagina:'Geschillencommissie Reizen'.