Auto vader op naam stellen

Vraag gesteld door elconejito op 05 december 2018

Vader van een kennis heeft gevraagd of de auto op zijn naam (van de kennis) kan worden overgezet. Hij blijft gewoon zelf de verzekering betalen en er in rijden.

Hoe zit dit verzekeringstechnisch? Ik snap dat zaken als apk, wegenbelasting en evt boetes op naam van de kennis zullen binnen komen / verantwoordelijkheid zijn van.

Maar hoe zit het in het geval van een ongeval bijv?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het mogelijk is dat de houder van het kenteken (auto) een andere persoon is dan de verzekeringsnemer.

Normaliter is deze constructie alleen mogelijk wanneer beide personen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Kentekenhouder verantwoordelijk
De houder van het kenteken is verantwoordelijk voor zaken als APK, verkeersboetes, etc.

Bonus/malus-ladder
Wanneer een andere persoon, dan de verzekeringsnemer schuld-schade rijdt met de auto, dan is dit nadele van de bonus/malus-ladder van de verzekeringsnemer.