Schriftelijke bevestiging van de volgorde van onze rechten.

Vraag gesteld door Dennenoord op 08 september 2017

Beste mensen van de ANWB.
Wij hebben een probleem.
We recreëren op Chalet Park Dennenoord waar de grond en chalet en alle aansluitingen zijn in eigendom, kathestraal en met Notaris geregeld.
Wij hebben een proces gevoerd via de kantonrechter over de park kosten.
De rechter heeft bepaald dat de volgorde van de rechtenzijn, koopacte, algemene voorwaarden, en dan de Recron voorwaarden, als er iets niet in de algemene voorwaarden staat.
Wij hebben gewonnen, maar hij gaat in hoger beroep.
Ik heb de recron gebeld, deze hebben telefonisch doorgegeven dat recron niet van toepassing is met eigen grond maar wel als de grond verpacht of verhuurd word.
Welnu deze bevestiging hebben wij nodig voor ons hoger beroep.
Dus graag een SCHRIFTELIJKE bevestiging.
met vr.groet Charles van Lint.
Daarom wenden wij ons tot U de ANWB.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent verwikkelt in een gerechtelijke procedure met de ondernemer van het recreatiepark. Voor het ingestelde hoger beroep heeft u schriftelijk bewijs nodig waaruit blijkt dat de RECRON-voorwaarden alleen toepasselijk zijn op staplaatsen, waarbij de grond door de recreant gehuurd of gepacht wordt. U vraagt of de ANWB dit schriftelijk zou kunnen bevestigen.

Uit onderstaande tekstfragment, welke afkomstig is van het voorblad van de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen (februari 2016), blijkt dat deze voorwaarden slechts van toepassing zijn op staplaatsen, welke gehuurd zijn van de ondernemer. Staplaatsen, welke in eigendom zijn van de recreant, vallen derhalve niet onder het regime van deze RECRON-voorwaarden.

Tekstfragment voorblad RECRON-voorwaarden (februari 2016), waarbij hier het tweede punt van belang is:

Wat de recreant zeker moet weten:
• Een vaste plaats is een onbebouwd deel van het terrein. Deze plaats mag u uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruiken
en voor de plaatsing van een kampeermiddel. De plaats en/of het kampeermiddel is geen Woonruimte in de zin van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek en er geldt geen wettelijke huurbescherming.
• Het contract is tijdelijk: de huur van de grond geldt telkens voor een jaar en wordt in beginsel jaarlijks automatisch verlengd.
Houd rekening met dit tijdelijke karakter. De ondernemer kan u een overeenkomst aanbieden voor een langere periode. Zo’n overeenkomst geeft u meer zekerheid, maar anderzijds bent u dan ook gehouden te voldoen aan de (financiële) verplichtingen over een langere periode dan één jaar. Informeer hierover bij de ondernemer.
• Een overeenkomst voor een vaste plaats kan door u of door de ondernemer tegen het eind van de contractperiode of tussentijds worden beëindigd...enz...