Schotelantenneverbod op camping

Vraag gesteld door pilion op 31 oktober 2016

Voor het komend jaar heeft de campingeigenaar het plaatsen van een schotelantenne verboden. kan dit zomaar?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De campingeigenaar heeft voor het komende seizoen een schotelantenne verbod ingesteld. U vraagt zich af of dit wel geoorloofd is.

De campingeigenaar mag in het huurcontract of algemene voorwaarden een schotelantenne verbod opnemen.

Eis is wel dat het een zwaarwegend belang moet zijn alsmede dat de campingeigenaar een gelijkwaardig alternatief aanbiedt (bijv kabel). Laatst genoemde in verband met recht op vrije nieuwsgaring voor iedere burger.***

Reactie van pilion:

Dank u wel voor uw antwoord. Toch heb ik nog wat vragen. Wat wordt onder zwaarwegend belang verstaan? Is een beperkte kabel een gelijkwaardi alternatief voor de schotelontvangst en is een vastgemonteerde schotel dan ook verboden?
Alvast bedankt.***

Reactie van Michiel Claesen:

Er is niet op voorhand vastgelegd wat een zwaarwegend belang is, dat is een afweging die gemaakt moet worden en per situatie verschillend is. Maar er kan onder verstaan worden dat de campingeigenaar dit belang heeft in verband met uniformiteit op de camping.

Of een gemonteerde schotel op het dak wordt geoorloofd, kunt u voorleggen aan de campingeigenaar. Het precieze verschil tussen een beperkte kabel en de schotelontvangst kan ik niet beoordelen.