Parkeerbon Noorwegen

Vraag gesteld door sopke op 14 december 2015

In de zomer van 2014 zijn we naar Noorwegen op vakantie geweest. In Oslo in de parkeergarage kregen we een parkeerbon omdat we tijdens het in-en uitladen van de auto net een paar minuten te weinig parkeergeld hadden betaald. De parkeermedewerker spraken we erop aan. Hij was niet van plan de parkeerbon te verscheuren. We zijn sinds juli 2015 verhuisd. In september 2015 (lekker op tijd die Noren) kregen we de eerste bon en intussen hebben we de tweede aanmaning gehad. Ook is het al het tweede incassobureau. Ze zijn nogal vasthoudend of dreigend, kun je wel zeggen. Hoe kunnen we het beste hierin handelen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een parkeerboete uit Noorwegen ontvangen. U vraagt ons hoe nu te handelen.

Daar Noorwegen géén EU-lidstaat is, kan de inning van de verkeersboete niet op  grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties aan Nederland worden overdragen. Het is wel mogelijk dat er een incassobureau wordt ingeschakeld om de boete te innen. Bovendien zullen de Noorweegse autoriteiten uw gegevens in het opsporingsregister opnemen. U loopt dan het risico dat u bij de grensovergang of een verkeerscontrole in Noorwegen alsnog moet betalen. 

Juridisch bezien heeft bezwaar maken in casu geen kans van slagen. U doet er verstandig aan de boete alsnog te voldoen om zo verdere problemen te voorkomen.

Voor meer informatie over boetes uit het buitenland, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Boete uit het buitenland'.

 ***

Reactie van sopke:

Beste Michiel,

Dank je voor je snelle antwoord.

Ik had me er al op voorbereid dat ik zou moeten betalen.
Inmiddels zijn er natuurlijk bijkomende kosten, rente.
Kan ik voldoen met alleen de boete te betalen, dus zonder de rente?
Ik krijg pas een jaar na dato bericht. We zijn per 1 juli jl. verhuisd.
In september kreeg ik pas de eerste factuur op het verkeerde adres.

Met vriendelijke groet,***

Reactie van Michiel Claesen:

Ik raad u aan contact met desbetreffende autoriteit op te nemen. Geef kort aan dat u tussentijds verhuis bent en dat u onlangs voor het eerst geconfronteerd bent geworden met desbetreffende boete. VErzoek om toezebding van de oorspronkelijke parkeerboete.