Parkeerboete Zwolle

Vraag gesteld door Raulien op 03 maart 2017

Ik heb onlangs een parkeerboete ontvangen voor een niet zichtbaar of leesbaar aangebrachte geldige parkeervergunning.
Nu is mijn antwoord dat ik de parkeervergunning op het dashboard heb gelegd.
De parkeerbon was zichtbaar vanaf de buitenkant. Ik heb een betaalbewijs van de parkeervergunning en de parkeervergunning.
Wat moet ik hiermee? Bezwaar aantekenen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen voor het niet zichtbaar neergelegde parkeervergunning. De parkeervergunning lag op dat moment op het dashboard.

Een parkeervergunning moet zo worden neergelegd dat deze duidelijk leesbaar is bij controle. Indien dat het geval was en u heeft toch een bekeuring ontvangen is het zinvol om bezwaar te maken. U zult wel aannemelijk moeten maken dat de vergunning op de juiste wijze was geplaatst. Dit kan bijvoorbeels door middel van een getuigenverklaring van op dat moment aanwezige personen.

Voor informatie over bezwaar maken en een modelbrief hiervoor verwijs ik u naar onze website.