Ik ontving ten onrechte een Franse boete voor te snel rijden. Wat kan ik doen? Ik heb Antai gebeld maar men helpt me niet.

Vraag gesteld door HW99 op 05 september 2016

De overtreding zou zijn begaan in april 2016. Ik ben toen niet in Frankrijk geweest. Het vermelde kenteken en auto zijn bij mij niet bekend. De site van Antai biedt geen mogelijkheid om op deze grond bezwaar te maken.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een Franse verkeersboete ontvangen, maar u bent op het moment van de overtreding niet in Frankrijk aanwezig geweest. U vraagt hoe te handelen.

Net als in Nederland dient u bij oplegging van een verkeersboete te bewijzen dat u de overtreding niet begaan heeft. Dit kan onder meer door overlegging van kopie kentekenbewijs, foto's van uw auto en getuigenverklaringen. U kunt daarnaast ook de foto opvragen.

Stuur foto's van uw auto mee en wijs op de onderlinge verschillen. Laat getuigen verklaring afleggen waarmee u kunt aantonen, dat u op het moment van de overtreding niet op die plek bent geweest.

Meer lezen over boetes uit Frankrijk.