Mijn vraag gaat over een beschikking/ veroordeling in verband met een hogere dan toegestane snelheid.

Vraag gesteld door ATMJ op 29 april 2017

L.S. Mijn vraag gaat over een beschikking/ veroordeling in verband met een hogere dan toegestane snelheid. Ik meen mij te herinneren dat een aantal jaren geleden een hogere rechter heeft geoordeeld dat een beschikking/veroordeling voor een snelheidsovertreding niet van toepassing was in een situatie dat de betrokken automobilist zijn snelheid reeds verhoogde (hoger dan ter plaatse toegestaan) in het zicht van een snelheidsbord dat een hogere snelheid toestond; dus voor dat hij het bord had bereikt. Kent u die situatie en zo ja, kunt u mij informatie verstrekken over het arrest of het oordeel van de hogere rechter in deze casus? Graag zodanig dat ik er in een concrete (analoge) situatie naar kan verwijzen in mijn bezwaar naar het CJIB. Met dank en vriendelijke groet, A. Hensen

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een beschikking ontvangen vanwege het begaan van een snelheidsovertreding. U ment zich een uitspraak te herinneren, waarbij een automobilist zijn snelheid opvoerde, vanwege een gebodsbord in jet vizier met een hogere toegestane maximum snelheid. U vraagt zich af of wij deze uitspraak kennen, en/of wij u aan deze uitspraak kunnen helpen.

De uitspraak waar u aan refereert, is mij helaas onbekend. Kan mij voorts ook nauwelijks voorstellen op welke grond een rechter een dergelijke overtreder zou vrij spreken van een dergelijke gedraging. Uitgangspunt is immers dat het gebod of verbod pas van toepassing is, zodra het aangegeven gebod/verbod bereikt/gepasseerd is.