Kilometersstand terug gedraaid

Vraag gesteld door gek__meissie op 04 december 2017

Goedemiddag,

Paar maanden geleden heb ik een auto gekocht van een autobedrijf weleens waar in consignatie.

Nu is de km stand opgevraagd. Hieruit blijkt dat de km.stand terug gedraaid is. Graag wil ik de verkopende partij verantwoordelijk stellen en de verkoop ontbinden.

Sta ik in mijn recht om het bedrijf aansprakelijk te stellen aangezien het een verkoop op basis van consignatie is geweest?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht in consignatie. Nu blijkt de kilometerstand niet te kloppen. U vraagt wie u daarvoor kunt aanspreken.

Van belang voor wie u kunt aanspreken is in dit geval of het vooraf duidelijk was dat het een consignatie verkoop betrof. In dat geval verkoopt de garage de auto voor een ander, vaak een particulier, die hier de garage voor betaald. De verkoper is dan de particulier en niet de garage. Bij koop van een particulier kunt u de verkoper aanspreken als u kunt bewijzen dat deze het gebrek kende op moment van de koop en dit niet heeft verteld.

Bij de aankoop van een auto is de kilometerstand belangrijk. Als u kunt aantonen met welke kilometerstand u de auto heeft gekocht dan kunt u aangeven dat u deze kilometerstand ook mocht verwachten. Nu blijkt de auto echter 2 ton meer te hebben gereden. U had de auto vast niet, of niet voor hetzelfde bedrag, gekocht als u dat had geweten.

U zult moeten aantonen dat de particuliere verkoper wist dat de kilometerstand niet juist was. Er kan ook sprake zijn van wederzijdse dwaling. U verkeerde in dat geval allebei in de veronderstelling dat de kilometerstand de juiste was.

De stappen die u bij een teruggedraaide kilometerteller kunt nemen vindt u op onze website.