Is een mondelinge afspraak over leveringstermijn van een nieuwe auto rechtsgeldig

Vraag gesteld door Antonio marin op 20 oktober 2015

Wij hebben de nieuwe VW touran besteld op 11.08.15 en de vermoedelijke levertermijn was week 41/ 42 en afgesproken is tot die tijd een auto te huren. Nu blijkt de bestelde uitvoering met leerpakket niet leverbaar en moet de auto opnieuw besteld worden met een ander pakket en leer wordt nadien ingebouwd. Levering wordt nu na week 47 (levering waarschijnlijk eind 2015) Is dit een reden tot compensatie of eventuele ontbinding van de overeenkomst. Huurcontract loopt tot week 42 de levertermijn is mondeling overeen gekomen.
Wat is redelijk (BOVAG garage)

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een nieuwe Volkswagen Touran besteld in augustus en de vermoedelijke levertermijn zou week 41/42 betreffen. Nu blijkt de bestelde uitvoering niet leverbaar en wordt de auto opnieuw besteld met een ander pakket. U vraagt of dit reden is tot compensatie of eventuele ontbinding van de overeenkomst. 

Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig, maar lastig te bewijzen. Volgens artikel 6 van de BOVAG-voorwaarden geldt het volgende met betrekking tot de vermoedelijke leveringstermijn:

  • U dient in eerste instantie de verkoper schriftelijk in gebreke dient te stellen wanneer de vermoedelijke leveringtermijn wordt overschreden. 
  • Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
  • Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
  • Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Daarnaast is ontbinding een mogelijkheid wanneer hetgeen dat overeengekomen is niet geleverd kan worden. Als u een akkoord heeft gegeven voor het bestellen van de andere uitvoering, dan kunt u de overeenkomst niet ontbinden. Voor deze overeenkomst geldt dan ook een hernieuwde leveringstermijn.