Ben ik dan aansprakelijk?

Vraag gesteld door dare you op 09 juli 2017

Je bent getuige van een ongeluk en waarschuwt de hulpdiensten. Deze doen hun taak, maar later blijkt het slachtoffer niet te zijn verzekerd. Ben ik dan aansprakelijk voor de schulden welke zijn gemaakt voor/door het slachtoffer? M.a.w. de eerste die getuige is , is ook de eerstvolgende die aansprakelijk voor de kosten van het slachtoffer?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft als getuige van een ongeval de hulpdiensten ingeschakeld. Het slachtoffer blijkt niet verzekerd te zijn. U vraagt of u nu aansprakelijk bent voor het inschakelen van de hulpdiensten.

U bent niet aansprakelijk als u als getuige hulpdiensten inschakeld voor een ongeval. U heeft op dat moment gemeend dat de hulpdiensten het slachtoffer zouden kunnen helpen. Het feit dat het slachtoffer niet is verzekerd maakt niet dat u nu voor de kosten bent aan te spreken.