Autoschade door aquaplaning in parkeergarage

Vraag gesteld door grinwis op 19 december 2017

Ik reed de parkeergarage in en er lag water op het wegdek. Auto is gaan glijden en tegen betonnen paal terecht gekomen, kan ik de eigenaar aansprakelijk stellen wegens nalatigheid? Het wegdek was nat doordat de afvoerputjes het niet aankonden en er water omhoog borrelde. Er stond geen waarschuwingsbord dus ik reed nietsvermoedend de parkeergarage in.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft schade aan uw auto opgelopen als gevolg van aquaplaning in de parkeergarage. U vraagt zich af of u de schade kunt verhalen op de eigenaar van de parkeergarage.

Aansprakelijkheid
Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt. In sommige gevallen is schade te verhalen op een tegenpartij. Dat zou in dit geval de eigenaar van de parkeergarage kunnen zijn. Er moet dan wel sprake zijn van een gebrek aan de parkeergarage dat uw schade heeft veroorzaakt.

Gebrek
Een gebrek is bijvoorbeeld een gat in weg. In uw geval betrof het overmatig water op het wegdek van de parkeergarage, welke mogelijk veroorzaakt is door verstopte afwatering. Het lastige is dat u in beginsel de bewijslast hiervoor draagt.

Overmacht
Wanneer het vele water in de parkeergarage het gevolg is geweest van overmatig neerslag, kan de wederpartij zich mogelijk op overmacht beroepen.

Casco verzekering
Heeft u een All Risk verzekering, dan zou u uw schade bij uw verzekering kunnen melden. Mogelijk heeft de schade dan wel gevolgen voor uw premie, als blijkt dat de schade niet kan worden verhaald.

Meer informatie over schade verhalen vindt u op onze website.