Wat zijn mijn rechten indien ik een tweedehands auto koop zonder garantie?

Vraag gesteld door AMMSanden op 07 februari 2015

Op 23 januari jl. heb ik vanwege de invaliditeit van mijn man bij een bedrijf in autoaanpassingen voor rolstoelgebruikers een tweedehands VW Caddy type 3 gekocht uit 2004, reeds aangepast voor het vervoer van een invalide persoon. Het contact verliep prettig en ik kreeg zelfs een nieuwe APK bij deze auto, maar geen garantie. Wel heb ik bedongen dat als op korte termijn zich grote gebreken zouden voordoen dat ik dan graag hierop terug wilde komen. Dit was geen probleem! Omdat ik de eerste paar dagen toch geen goed gevoel had bij het schakelen van de auto heb ik mij gewend tot de plaatselijke VW garage. Zij hebben een technische keuring uitgevoerd waarbij de nodige ernstige storingen aan het licht kwamen. O.a. gaven zij aan dat de versnellingsbak van de auto zo goed als aan vervanging toe is (definitief versleten), dat de cruise control niet werkt, dat het ASR en SRS systeem niet werken, dat de voorbanden aan de binnenkant definitief versleten zijn door niet tijdig uitlijnen van de auto, dat het motorblok olie lekt, dat de temperatuursensor bij de radiateur niet werkt...en nog een aantal elektronische storingen....minimale herstelschade 2000€!
Met dit bericht ben ik terug gegaan naar de verkoper. De verkoper wilde echter van niets weten en adviseerde om de auto maar door een onafhankelijk bedrijf te laten controleren want die VW garage wilde alleen aan herstelkosten verdienen! Mijn vraag aan U is : welke weg kan ik het beste bewandelen om, naar ik vind, de verkoper toch op zijn verantwoordelijkheden te wijzen? Ik heb voor de auto een naar mijn mening heel reëel bedrag betaald, waarvoor ik had mogen verwachten dat het een auto zou zijn, waar ik de komende tijd probleemloos mee de weg op zou kunnen.... Bovendien werd de auto in de advertentie behoorlijk aangeprezen met de extra's als ASR en SRS en cruise control...en bij het opnieuw contact opnemen met de verkoper werd mij ineens verteld dat het allemaal niet zo erg was als dat het niet meer deed terwijl vooraf bij verkoop geen gebreken gemeld zijn! Het was zogenaamd allemaal in orde! Ik voel mij nu behoorlijk in mijn hemd staan! Hopelijk kunt U mij adviseren hoe mijn weg te vervolgen....

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft aan dat u een tweedehands auto gekocht heeft, waarbij na een technische keuring is gebleken dat de auto verschillende gebreken heeft.  De herstelschade betreft 2000 euro. U wilt weten op welke manier u de verkoper op zijn verantwoordelijkheden kan wijzen. U geeft daarnaast aan dat er geadverteerd is met extra’s als ASR, SRS en Cruise Control.

De verkoper kan zich niet zomaar op het standpunt stellen dat u de gebreken op de koop toe moet nemen. Bij de aankoop van een tweedehands auto hebben koper en verkoper verschillende rechten en plichten. Ten eerste geldt dat hetgeen dat is gekocht aan de overeenkomst moet beantwoorden.  Dat is niet het geval wanneer de auto niet de eigenschappen bezit die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. Indien in de advertentie expliciet vermeld staat dat de auto over bovengenoemde systemen beschikt, moeten deze ook werken. Ze zijn immers onderdeel van de overeenkomst.  In het geval van de aankoop van een tweedehands auto heeft u als koper wel een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u gedegen onderzoek moet doen naar hetgeen u aanschaft en in ieder geval een proefrit met de auto maakt. De verkoper heeft mededelingsplicht. Als hij op de hoogte is van bestaande gebreken, moet hij deze aan u melden. Zoals u zelf al aangeeft heeft u voor de auto een heel reëel bedrag betaald, waarvoor u mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal en veilig gebruik nodig zijn. 

In dit geval kunt u stellen dat de auto niet conform de overeenkomst is. U dient de verkoper hiervan op de hoogte te stellen en reparatie te verzoeken. Ik verwijs u ook naar het volgende stappenplan: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop. U vindt op deze pagina ook verschillende modelbrieven. Het is het beste als u de verkoper een aangetekende brief stuurt, waarin u deze in eerste instantie verzoekt de gebreken te verhelpen.