Mag zwaar bouwverkeer over een 30 km/uur g langs een school rijden, waarbij zij voor het nemen van de bochten over de stoepen moet rijden?

Vraag gesteld door Rossiemo op 28 september 2017

Mag zwaar bouwverkeer over een 30 km/uur langs een school rijden? ter hoogte van de school is een kruising met een oversteek (zebrapad). Vrachtverkeer moet vanwege de geringe breedte van de weg over de stoepen rijden om de bochten van de kruising te kunnen nemen? Filmpje waarbij je kan zien dat vrachtverkeer uitwijkt over de stoepen zowel met achterwiel aan rechterzijde als met de voorwiel aan linkerzijde is aanwezig. M.i. is het vanwege de verkeersveiligheid aan te raden om een verbod in te stellen voor vrachtwagens van een bepaalde lengte. Moet het gemeentebestuur hier zelf voor zorgen. Kunnen mensen in een wijk een dergelijk verbod vragen met het oog op de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of zwaar bouwverkeer in de buurt van scholen mag rijden in verband met de veiligheid van de leerlingen.

Nee, er bestaat geen wet die dit verbiedt. Wellicht dat een enkele gemeente dit in zijn APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft opgenomen.

Ik adviseer u zich te wenden tot de wegbeheerder (gemeente) om deze onveilige verkeerssituatie te melden. Eventueel kunt u de zaak tevens aankaarten bij de plaatselijke politiek.

Voor meer informatie over onveilge verkeerssituaties kunt u zich tevens wenden tot Veilig Verkeer Nederland.