Mag de gemeente Utrecht mijn auto weren uit de milieuzone.

Vraag gesteld door Vraagteken op 03 april 2015

Mag de gemeente Utrecht, die per één januari in het centrum van de stad een milieuzone heeft ingesteld mijn dieselauto weren, als deze slechts drie weken te oud is en er derhalve meer voertuigen met exact de zelfde motor wel de stad in mogen?
Tot één januari kon ik steeds op mijn werk komen, vanaf 1 mei ga ik beboet worden en de gemeente komt ook niet met vergoedingen over de brug, daar valt mijn postcode buiten.
Het voelt als discriminatie van bepaalde voertuigeigenaren.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In antwoord op uw vraag of de gemeente Utrecht met recht uw voertuig met recht mag weren uit de milieuzone, bericht ik u als volgt.

De milieuzone geldt voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen. De gemeente Utrecht verleent in uw geval, personen- of bestelauto op diesel van voor 01 januari 2001, helaas geen ontheffing.

Voor de meest gestelde vragen over desbetreffende milieuzone, raadpleeg de site van de gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/milieuzone/veelgestelde-vragen/#faqid-1

Voor het standpunt van de ANWB ter zake desbetreffende milieuzone verwijs ik u kortheidshalve naar onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 oktober 2012.