Kan ik eerst volledige nakoming van de koopovereenkomst eisen van de garage voordat ik overga tot betaling van een bijkomende factuur?

Vraag gesteld door eeas op 18 oktober 2016

In april jl. een bestelbus gekocht voor 7000,-. Duideijk was dat toen ik de bus meenam er nog dingen aan gedaan moesten worden, wat bij de prijs ingebrepen is. Dit zou op korte termijn gebeuren; inbouwen carkit, airco repareren, zorgen voor een werkende reservesleutel (huidige doet het niet), ontbreken van 1 velg, en nog een aantal kleine dingen. Ik heb meerdere malen om nakoming verzocht. De bus 2 maal een weekend gebracht voor bovenstaande dingen. Telkens als k de bus ophaalde hadden zij weer redenen waarom het niet voor elkaar was (onderdelen bestellen etc). Belofte gemaakt de bus binnenkort bij mij thuis op te halen om alles in orde te maken. Tot op heden niet gebeurt, niks meer gehoord. Ondertussen krijg ik wel een factuur van €979,- voor het destijds klaarmaken voor de apk-keuring en een oude schade aan een bus van de eigenaar (persoonlijke afspraak dat ik zijn bus mocht lenen voor mijn werk omdat zij een maand te laat waren met het leveren van mijn huidige bus. Inmiddels een brief ontvangen waarin zij dreigen met een incassoprocedure. Ik ben van mening
dat zij eerst zelf de oorspronkelijke koopovereenkomst dienen na te komen.

Buiten het feit dat ik het niet eens ben met de gronden en hoogte van die factuur, wil ik deze best voldoen, mits zij mijn bus zoals herhaardelijk is afgesproken eerst in orde maken.

Kan ik hen in gebreke stellen en de incassokosten voorkomen? Of het verrekenen? Ontbinding van de koop is ook een optie, maar ik weet niet of dat of mogelijk is nu de bestelbus al enkele maanden door mij wordt gebruikt.

Graag hoor ik of ik in mijn recht sta als ik hun een in gebreke stelling stuur zodat zij in verzuim zijn en dit een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst is? En dan ik eerst nakoming kan eisen voordat ik tot betaling van hun factuur over ga?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft in april een bestelbus gekocht voor 7000,-. Maar deze is tot op heden niet conform overeenkomst in orde gemaakt. Nu stelt de eigenaar dat u oude schade van een leenbus moet betalen en de kosten voor het klaarmaken voor de apk-keuring.

Ik raad u aan schriftelijk te reageren en aan te geven dat u ze nog een laatste korte termijn van twee weken stelt waarbinnen de bus conform de overeenkomst in orde moet worden gemaakt en dat u betaling van de keuring opschort. U kunt daarbij aangeven dat u de overeenkomst ontbindt als de bus niet binnen deze twee weken in orde wordt gemaakt.

U geeft aan dat het gaat om oude schade, heeft u deze schade veroorzaakt? Als dit niet het geval is, dan kan de eigenaar deze kosten niet op u verhalen als hij niet kan aantonen dat u deze schade ook daadwerkelijk veroorzaakt heeft.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.