Is het geoorloofd om nadat je een reis geboekt en aanbetaald hebt extra kosten te moeten betalen?

Vraag gesteld door sunflower op 25 juli 2016


Het gaat om een reis naar Tanzania en de BTW verhoging bedraagt 124 euro p.p.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verhoging van een reissom.

Volgens de wet mag de reisorganisatie bedingen dat hij tot twintig dagen voor de aanvang van de reis de reissom mag verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten,de verschuldigde heffingen, of de toepasselijke wisselkoersen. Bij toepassing van dit beding geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. U kunt de verhoging afwijzen. Indien u deze afwijst kan de reisorganisator vervolgens de reisovereenkomst opzeggen.