In hoeverre kan ik een opgelopen boete in Italie terugkrijgen?

Vraag gesteld door Ruud Engels op 22 april 2015

Beste heer/mevrouw,

Ik heb op 13-12-2014 twee bekeuringen gekregen, tenminste dat bleek later. Wat blijkt is dat ik in de binnenstad van Rome twee keer op dezelfde dag (om 16:56 en om 17:05) een straat/gebied ben ingereden waar alleen verkeer mag komen met een ontheffing/vergunning. Dat blijkt dus nu pas. Nu las ik op internet (met een verwijzing naar de ANWB) dat als je kan aantonen dat je of daar in een hotel hebt overnacht of de auto in een parkeergarage (dat is dus bij ons het geval) hebt geplaatst je onder die boete kan uitkomen. Hoe zit dat precies en als dit klopt welke stappen moet ik dan ondernemen? En tot slot weet u ook wat de hoogte is van een dergelijke boete?

Het zure is ook dat ik de twee bekeuringen krijg voor een overtreding die ik kort na elkaar waarschijnlijk op dezelfde plek ben began (16:56 en 17:05). Is daar nog iets aan te doen?

Alvast bedankt voor uw hulp

Met vriendelijke groet,

Ruud Engels

Antwoord van David

ANWB Expert

Het is inderdaad mogelijk bezwaar te maken op grond van verblijf in een hotel of bij gebruik van een parkeergarage binnen de zone, maar dan moet het hotel of de parkeergarage wel een ontheffing hebben. U dient bij het bezwaar een hotelrekening of parkeerkaart mee te sturen. De regeling verschilt per stad. Dit staat vermeld op de website van de EMO: http://www.emo.nivi.it/Faq.aspx

Veelal wordt de boete geïnd door de EMO, het 'European Municipality Outsourcing' (EMO). Dit is een incassobureau ingeschakeld door de Italiaanse overheid. Ook komt het voor dat de lokale overheid de boete stuurt. In dat laatste geval loopt u risico dat de boete wordt verhoogd, als u bezwaar maakt. 

Voorlopig is het nogal ingewikkeld om Italiaanse boetes in Nederland te innen. Dat gebeurt dus maar zelden. Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt, maar Italië heeft dit besluit nog niet in de eigen wetgeving opgenomen. Zodra Italië dit besluit heeft opgenomen, kan het Nederlandse CJIB ook deze verkeersboetes innen.

Wanneer de Italiaanse boete niet wordt betaald, dan wordt dit wel geregistreerd. De kans bestaat dan ook dat dit bij een volgende bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Bij staandehouding kan de Italiaanse politie u dwingen alsnog het boetebedrag te betalen.

Als het goed is, ontvangt u zelf bericht over de hoogte van de boete. Dit kan verschillen, maar zal waarschijnlijk rond de € 90,- zijn. Het feit dat er twee boetes zijn gegeven voor twee verschillende overtredingen is vervelend, maar juridisch gezien zou bezwaar alleen zinvol zijn als dit eenzelfde overtreding betrof.

Meer informatie vindt u nog op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/bezwaar-mogelijk

En: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/boetes-italie-door-inrijverbod