Beschikt de ANWB over een protocol dat voorwaarden aangeeft voor het meenemen van schoolkinderen in privéauto's?

Vraag gesteld door peterhorvers op 23 maart 2016

Beste mensen, ik stel deze vraag m.b.t. een basisschool waar ik kontakten mee heb. Waar het om gaat is het volgende; Deze basisschool wil voor het doen van projecten buiten de school, gebruik maken van voertuigen van bijv. ouders om kosten te drukken. De schoolleiding willen graag weten onder welke voorwaarden dit verantwoord moet kunnen. Heeft u zo'n protocol en zo ja, wilt u mij daarover dan z.s.m. informeren? Aangezien ik (oud)personeel van de ANWB wegenwacht ben, is mij gevraagd een en nader te onderzoeken.

Ik heb een poging gedaan om Ton Hendriks te kontakten maar dat is niet gelukt. Wellicht dat Annemieke Zerdoun hierover meer kan vertellen?

Met vriendelijke groet,

Peter Horvers

Ik heb deze vraag niet gesteld om te publiceren maar heb daartegen ook geen bezwaar. Ik hoop op een snelle reactie via mijn e-mail pgahorvers@home.nl

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt naar de regels voor het vervoeren van kinderen.

Voor het vervoeren van kinderen is het zaak te voldoen aan de wettelijke regels.

De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn. Het aantal zitplaatsen wordt op het kenteken aangegeven.

Op deze regel zijn de volgende uitzonderingen:

  • Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.
  • Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand ( maximaal 50 km) te gaan, zoals bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel geeft aan dat het ook echt maar af en toe is.

Met het oog op de veiligheid van de kinderen verdient het voorkeur om de kinderen volgens de basisregels te vervoeren, met gordel en indien kleiner dan 1.35 in een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Ook is het goed om na te gaan of ouders een inzittendenverzekering hebben afgesloten.

De regels omtrent het vervoer van kinderen vindt u ook op onze website.