Ben ik aansprakelijk?

Vraag gesteld door ceespoll op 28 februari 2018

Buiten mijn weten om is mijn zoon met de 2de auto van mij gaan rijden op 2 dec 2016 en een ongeval veroorzaakt. Het bleekt ook dat zijn rijbewijs reeds van te voren door de politie was ingenomen. Dit wist ik niet. Ook bleek dat mijn zoon tijdens het ongeval onder invloed was. Ik wist van helemaal niets. Nu wordt er een bedrag van €5608 van mij geclaimt. Dit is het bedrag van de schade afhandeling (van de verzekering) met betrekking tot de tegenpartij. Maar de vraag is nu, ben ik aansprakelijk?? Moet ik dit bedrag betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of uw WAM-verzekeraar de door uw zoon veroorzaakte schade - aan de wederpartij - op u kan verhalen. Uw zoon heeft destijds uw auto zonder toestemming meegenomen, reed zonder geldig rijbewijs en verkeerde onder invloed.

Polisvoorwaarden
Allereerst dient u in uw polisvoorwaarden na te gaan, of de - aan de wederpartij - uitgekeerde schade kan worden teruggevorderd, wanneer de bestuurder onder invloed verkeerde en van wie het rijbewijs reeds daarvoor was ingevorderd.

Joyriding
Mocht uit de polisvoorwaarden blijken dat uw verzekeraar met recht de door hen uitgekeerde schade op u kan terugvorderen, dan rest voor u - als eigenaar van het motorvoertuig - zich te verschonen op grond van joyriding.

U dient dan aannemelijk te kunnen maken, dat er sprake is geweest van joyriding. Of er sprake is van joyriding hangt geheel van de gedragingen omstandigheden van het geval.

Zo is van belang dat de eigenaar van het motorvoertuig aangifte heeft gedaan van wegneming van het motorvoertuig zonder zijn toestemming.

In desbetreffend geval is onder meer relevant of het gebruikelijk was dat uw zoon gebruik maakte van uw autp, of de autosleutels wel of niet voor het grijpen lagen, etc.

Aansprakelijkheid
Wanneer u kunt aantonen fat uw zoon wederrechtelijk en opzettelijk gebruik heeft gemaakt van uw auto, dan zal de schade niet op u kunnen worden verhaald. De verzekeraar zal echter vervolgens wel de schade op uw zoon verhalen.