Wie is eigenaar van de inboedel stacaravan, schuur op gehuurde grond bij faillissement grondeigenaar.

Vraag gesteld door Ikke5678 op 13 mei 2016

Laatst kwam ik er achter dat ik niet de juridische eigenaar ben van mijn stacaravan. Wie is er eigenaar van de inboedel van de stacaravan en de schuur bij faillissement van de camping? En vallen auto's, die op de camping staan wanneer er beslag wordt gelegd namens schuldeisers, óók onder die beslaglegging?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de eigendom van uw inboedel , schuur en auto in geval van een faillissement van de camping.

Onder de eigendom van de camping vallen alle zaken die onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. Uw stacaravan zou hier onder kunnen vallen en ook de schuur, afhankelijk van de wijze waarop deze is gebouwd. Inboedel en auto vallen hier niet onder als deze goederen aantoonbaar uw eigendom zijn.

Informatie over de vraag of uw caravan/schuur onroerend zijn vindt u op onze website.