moet ik de factuur voor de ligplaats voor dit jaar betalen?

Vraag gesteld door anwbjohn1 op 04 april 2018

Heb ged. 8 jaar ligplaats voor boot in een haven. Wil thans verkassen naar andere haven. Havenmeester schermt met HISWA voorwaarden waarbij ik 3 maanden opzegtermijn heb en voor het nieuwe seizoen voor 1 jan. had moeten opzeggen. Heb in verleden nooit handtekening gezet als akkoord voor deze voorwaarden!

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een ligplaats die u op wilt zeggen. De Hiswa voorwaarden zijn van toepassing. U heeft daar echter niet voor getekend.

De Hiswa voorwaarden zijn van toepassing als de ligplaats daarbij is aangesloten. U hoeft voor deze voorwaarden niet te tekenen.

De Hiswa voorwaarden geven aan:

"De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van beide partijen is op gezegd."

De voorwaarden kunt u inzien op de website van de Hiswa of de SER.