Zijn er binnen de Europese Unie geen regels voor verkeersboetes?

Vraag gesteld door Bergen nh op 14 november 2016

Kreeg een bekeuring uit Luxemburg waar een snelheid is vastgesteld van 91 km/h i.p.v. 90 km/h. De gemeten snelheid was 94 km/h. Een bekeuring van € 49,-- vind ik wel erg hoog voor een dergelijke overtreding of klopt dit? Is het nog aanvechtbaar of moet ik gewoon maar betalen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of er binnen de Europese Unie regels zijn voor verkeersboetes en de hoogte hiervan.

Er bestaat geen uniform boetebeleid, lidstaten binnen de EU kunnen zelf bepalen welke boetes (en welke hoogte) er worden gegeven bij verkeersovertredingen. Buiten de bebouwde kom geldt in Luxemburg dat er bij een overschrijding van de maximumsnelheid tot 20 km/h een boete wordt opgelegd van € 49.

De boete is alleen aanvechtbaar, als u bewijs heeft dat u de overtreding niet heeft begaan.

Meer informatie over boetes in het buitenland vindt u op onze website.

Voor de inning van boetes bestaat wel Europese regelgeving. EU-lidstaten kunnen over en weer de inning van een boete overdragen.
***

Reactie van FdR1949:

Ook ik heb een bekeuring uit Luxemburg. Uit info begrijp ik dat deze via CJIB zou lopen. Ik heb hem echter rechtstreeks vanuit Luxemburg en moet het bedrag ook daar naar overmaken. Is dit een legitieme afwijking?