Ik heb een aanmaning ontvangen uit Zweden voor het niet betalen van tol

Vraag gesteld door Bakker-rm op 23 november 2015

Ik heb uit Zweden een bericht ontvangen dat ik een boete moet betalen het niet tijdig betalen van tol; ik heb daar namelijk over de Sundsvalbrug gereden waarvoor een tol geldt van 9 SEK (nog. 1 euro). Toen ik dit bericht ontving zaten er al 2 boetes op van 300sek en 500 SEK. Ik heb een mail gestuurd naar nl@24@epass.com met de vraag om de communicatie naar mij toe na te kijken en mij daarover te berichten, maar heb daar geen reactie op mogen ontvangen. Aangezien de betalingstermijn op 23 november afliep, heb ik een bezwaarschrift via de mail gestuurd met daarbij ook een verzoek tot uitstel van betaling. Ik heb ondertussen wel de euro betaald van de tol.
Mijn vraag is wat de consquenties zijn als ik de verhogingen niet betaal. Er wordt gedreigd dat ze een rijverbod kunnen leggen op mijn auto. Ik weet niet of er nog een verhoging extra op kan volgen. Is er iemand hiermee bekend en wat is raadzaam in deze? Ik heb voorlopig geen plannen om weer naar Zweden te gaan.

Met vriendelijke groet,

Roel Bakker

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een tolboete ontvangen uit Zweden, maar op het moment dat u deze ontving was de boete al verhoogd. U heeft een bezwaarschrift ingediend per e-mail en verzocht tot uitstel van betaling. Er wordt aan u aangegeven dat er een rijverbod opgelegd wordt als u de verhoging niet betaald. 

Volgens Epass 24 bent u als eigenaar van een voertuig verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de tol, ook als u geen rekening heeft ontvangen. Overigens is dan natuurlijk de vraag op welke manier u dit had kunnen betalen.

Rijverbod

Uiteindelijk kan er een rijverbod opgelegd worden. Maar een dergelijk rijverbod geldt alleen voor Zweden. Volgens de informatie van Epass24 kan dit wanneer er een openstaand bedrag is van meer dan 5000 SEK en de uiterste betaaldatum zes maanden is verstreken.

Bezwaar

Bij het aanteken van bezwaar geldt dat openstaande bedragen wel voldaan moeten worden. In dit geval betekent dit dat u aannemelijk moet kunnen maken dat u nooit eerder een bericht inzake de tolbetaling heeft ontvangen. Daar staat tegenover dat Epass24 stelt dat u ook op tijd dient te betalen als u geen rekening heeft ontvangen. 

U kunt ervoor kiezen de verhogingen te betalen en een reactie op uw bezwaarschrift af te wachten. In het geval dat u niet betaalt, bestaat de kans dat het boetebedrag hoger wordt.