Handelswijze bij geschil over total-loss verklaring van auto na aanrijding door een tegenpartij. All-Risk verzekerd.

Vraag gesteld door heinzet op 16 december 2016

Mijn verzekering wil mijn auto total loss verklaren. 'Ik ben het niet daarmee eens. Mag ik een tegenbegroting van een ander schadeherstel bedrijf indienen. en kan ik hierbij gebruik maken van mijn rechtsbijstand bij de autoverzekering.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto met schade. Uw verzekering geeft aan dat deze total loss is. U denkt daar anders over.

Uw verzekering heeft de schade aan uw auto laten onderzoeken en komt tot de conclusie dat deze total loss is. Dit betekent dat het verschil tussen de dagwaarde (voor de schade) en de restwaarde ( waarde met schade) lager is dan de reparatiekosten. In dit geval is de auto economisch total loss.

Het uitgangspunt is dat u het recht heeft om een contra expertise te laten uitvoeren. U kunt daarvoor een expert de opdracht geven om uw auto te taxeren en de dagwaarde en restwaarde te bepalen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Op de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij en de wijze waarop zij een schade afwikkelen zijn wel de voorwaarden van toepassing die bij deze verzekering zijn overlegd. U heeft immers een overeenkomst met deze verzekering afgesloten en zowel u als de verzekering zijn aan de bijbehorende voorwaarden gebonden. In deze voorwaarden kan worden bepaald hoe u moet handelen als u het met de expert van de verzekering niet eens bent.

Of uw rechtsbijstandsverzekering deze expertise kan laten uitvoeren hangt af van de voorwaarden en de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering.

Meer informatie over total loss vindt u op onze website.