Berekening oppervlakte ligplaats woonark in haven.

Vraag gesteld door Watervilla op 06 september 2017

Dispuut over berekening oppervlakte ligplaats woonark met haveneigenaar.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een dispuut met een jachthaven eigenaar over de oppervlakte van de ligplaats van uw woonark. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Indien er een verschil van inzicht is tussen de gemeten oppervlakte van de ligplaats van uw woonark, dan zou u het kadaster of meetbureau kunnen inschakelen om onafhankelijk de oppervlakte te meten.

Mocht u over rechtsbijstand beschikken, dan zijn dergelijke kosten doorgaans gedekt.

Mocht de jachthaven zijn aangesloten bij de HISWA dan kunt u eventueel de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie.