Bekeuring uit Italië

Vraag gesteld door Rik van Rijzingen op 09 juli 2015

Ik heb een bekeuring vanuit Italië gekregen die ik niet begrijp. In de brief staat de volgende tekst:

"Art.7 comma 14, D.lgs 30/04/1992 n.285 – Accedeva nella ZTL denominata “Area C” senza avere provveduto al pagamento della prevista tariffa"

Graag wil van u weten wat ik fout moet hebben gedaan?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een bekering uit Italië ontvangen en verblijft in het ongewisse, voor wat betreft de inhoud ervan. U heeft geen idee, waarvoor de boete is uitgeschreven.

Uit de door u toegezonden informatie blijkt, dat u een milieuzone bent ingereden, waarvoor u over een ontheffing diende te beschikken. Voor het zonder permissie inrijden van deze zone heeft u nu een boete ontvangen.

Raadpleeg onze website voor meer informatie;
http://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/buitenland/2010/juli/milieuzones-italie