Tussentijdse opzegging jaarplaats

Vraag gesteld door Joecom op 27 februari 2018

Mijn moeder is onverwacht opgenomen in een verzorgingshuis voor langdurige zorg. Ze heeft een jaarplaats op een camping. Kan ik tussentijds opzeggen? Hoe lang is dan de opzegtermijn?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het opzeggen van een plaats op een camping. U zou graag tussentijds opzeggen.

Of u kunt opzeggen hangt af van het contract dat uw moeder heeft met de camping en de voorwaarden die van toepassing zijn. Is er een contract voor telkens een jaar, dan kan zo'n contract niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de voorwaarden hier ruimte voor geven.

Betreft het een Recron camping dan gelden voor een jaarplaats de volgende voorwaarden:

"De recreant kan de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende vereenkomstjaar schriftelijk opzeggen."

Als uw moeder geen gebruik meer kan maken van de plaats is het aan te raden om met de campingeigenaar contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Onderling kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Het zou fijn zijn als de campingeigenaar uw moeder wat tegemoetkomt.