Tolgeld werd niet geaccepteerd; tol-intercom: neem ticket. Bij exit-tol werd ticket geweigerd. Wat nu bij terugkomst?

Vraag gesteld door vakantie cascais op 18 september 2018

Bij exit(?) toll heb ik wel geld gedeponeerd maar ticket (Bombarral) werd telkens geweigerd. Direct bij terugkomst in hotellobby hiervan melding gemaakt; medewerkster Christine heeft direct gebeld met nummer op ticket. Na doorverwijzing werd haar geadviseerd om volgende dag terug te bellen, wanneer gegevens van huurauto verwerkt waren. Volgende dag teruggebeld maar werd geadviseerd om 4 weken te wachten zodat lijst van 'overtreders' bekend was. In hotel legde men mij uit dat er verschillende partijen zijn, die tolgelden beheren, maar hun inning-methodes sluiten niet op elkaar aan. Mijn bedoeling met de melding aan de lobby is te weten te komen, hoe ik alsnog snel het normale tol-tarief zou kunnen betalen. Ik heb geen trek in een fikse boete als gevolg van Portugese bureaucratie!

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af hoe u achteraf (u bent inmiddels terug in Nederland) de verschuldigde tol in Portugal kunt betalen.

In Portugal bestaan er vele betaalmogelijkheden om de verschuldigde tol te voldoen. Afhankelijk van welk traject het betreft, kunt u contact opnemen met desbetreffende instantie om achteraf de verschuldigde tol alsnog te voldoen.

Via Portugal Tolls kunt u aan e hand van het door u afgelegde traject achterhalen bij welke instantie u moet zijn. Vervolgens kan men bij de desbetreffende instantie aan de hand van uw kenteken achterhalen hoeveel tol u nog verschuldigd bent. Telefoonnummer Portugal Tolls:00351 2128 79 555

Meer informatie over tol in Portugal vindt u op onze website.