proces verbaal uit Zwitserland ontvangen waarop expl. staat dat ik een overtreding heb begaan maar ik was de bestuurder niet van die auto

Vraag gesteld door C en C op 04 februari 2017

Het proces verbaal luidt ondermeer als volgt:

strafbare feit is overtreding verkeersregels.
Bij de stand van zaken staat dat: ik de auto bestuurde op de snelweg. Er wordt gesproken over een (zij) die bestuurde ik ben een hij .

De auto staat wel op mijn naam.

mij wordt nalatigheid verklaard
mij wordt een boete opgelegd van 400 CHF
mij worden de kosten van het proces in rekening gebracht 260 CHF

In Nederland is het zo dat een foutief procesverbaal niet ontvankelijk wordt verklaard door OM

hoe zit dit in Zwitserland? Hoe kan ik aangeven dat ik dit niet gaat betalen?
Er wordt niet gevraagd wie dan wel de bestuurder is geweest.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een proces-verbaal uit Zwitserland ontvangen vanwege een verkeersovertreding. U stelt dat u niet degene bent geweest die de overtreding begaan heeft.U vraagt nu of u de boete nu toch verschuldigd bent.

Alleen in het geval u kunt aantonen dat de overtreding niet door u, noch met uw auto is begaan, is het zinvol bezwaar aan te tekenen.

In dit geval kunt u overwegen de persoonsgegevens (NAW gegevens) van de bestuurder (ten tijde overtreding) kenbaar te maken, opdat de overtreder zelf de boete zal ontvangen. Laat u dit na, of laat deze persoon de boete onbetaald, dan zal justitie Zwitserland de boete uiteindelijk op naam van de kentekenhouder stellen.

Meer informatie over boetes uit Zwitserland vindt u op onze website.