mijn vriend is aangereden door een motor met hoge snelheid.

Vraag gesteld door morshuis op 22 september 2016

Hij heeft last van zijn nek en zijn fiets is ernstig beschadigd. Wat oet hij doen naast het invullen van het schade formulier? aangifte doen? naar de huisarts om letsel vast te stellen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vriend is onlangs aangereden door een motor. Naast schade aan de fiets heeft uw vriend tevens letsel opgelopen. U vraagt zich af hoe hij nu dient te handelen.

art 185 WVW
Fietsers en voetgangers zijn extra bij wet beschermd tem opzichte van gemotoriseerd verkeer. Normaal gesproken moet je na een ongeluk bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Dit geldt niet wanneer je als fietser of voetganger wordt aangereden door een motorvoertuig (auto, motor, bromfiets, snorfiets etc.). De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Dit is een vorm van 'risicoaansprakelijkheid'. Daarbij hoeft men geen schuld te hebben aan het ongeluk, maar is men wel aansprakelijk. Dit lijkt onrechtvaardig maar de fietser of voetganger loopt meer risico op zwaarder letsel vanwege de massa van het motorvoertuig.

Letsel
Nu uw vriend door toedoen van het ongeval last heeft van zijn nek, doet hij er verstandig aan zijn huisarts te raadplegen. Indien sprake van letselschade kan er naast materiële schade tevens immateriële schade (smartengeld) worden gevorderd. Bij aansprakelijkheid van de wederpartij kunnen de kosten voor het inschakelen van een letselscahdespecialist eveneens verhaal d worden op de wederpartij.

Invullen schadeformulier
Dit is zeer zeker aan te bevelen. Zie er wel op toe dat bij aanvinken van de toedracht van het ongeval en bij omschrijving toedracht de juiste lezing wordt ingevuld. Plaats dan pas uw handtekening onderaan het schadeformulier. Door ondertekening wordt het een officieel stuk (akte) en is het lastig nadien aanpassingen door te voeren.

Meer informatie over aanrijding met fietser of voetgangers, stappenplan schade verhalen of schade bij letsel vindt u op onze website.