Mijn BMW 740d verbruikt veel meer brandstof dan beloofd.

Vraag gesteld door abc1945 op 29 september 2015

Ik bezit een BMW 740d van bouwjaar 2014.
Het combined verbruik wordt aangegeven met 5,7 liter per 100 km.
Dat is ca. 1 op 17,54. In werkelijkheid is het autobaan verbruik 1 op 11,5 onder de meest gunstige omstandigheden. Dus met 1 persoon en geen bagage op lange afstand met cruise control.
Wat heb ik voor rechten ?

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft aan dat uw auto meer brandstof verbruikt dan aangegeven.

Het is erg lastig om aan te tonen dat er sprake is van een daadwerkelijk gebrek wanneer een auto meer brandstof verbruikt dan is vermeld.

Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld:

·         De manier van rijden

·         Technische staat van de banden

·         Korte/lange rijafstanden

In een soortgelijke zaak bepaalde het Gerechtshof Amsterdam dat brandstofverbruik dat in de praktijk 20% verschilt van hetgeen is vermeld in de technische specificaties, niet zodanig groot is dat er sprake zou zijn van non-conformiteit.

Ook werd aangegeven dat het bij de vastgelegde vaststelling van het brandstofverbruik gaat het om een uniform, onder strikte en gestandaardiseerde condities uitgevoerd, op een laboratoriumproef lijkend, onderzoek. De op grond daarvan gevonden, op het label weer te geven waarde, ook wel de ECE-waarde genoemd, kan niet representatief worden geacht voor het brandstofverbruik in de dagelijkse praktijk.

In de praktijk blijken auto's tot 40% minder zuinig te zijn dan het 'officiële verbruik', dat wordt bepaald tijdens een korte laboratoriumtest. De ANWB publiceert daarom sinds 2011 ook een indicatie van het daadwerkelijk verbruik in de top 10 zuinige auto's.

U moet aantonen dat er sprake is van een daadwerkelijk gebrek en dat is in dit soort situaties heel erg lastig.