kosten rijklaar tweedehands auto en garantie

Vraag gesteld door C. van Aartsen op 19 februari 2016

De garage waar ik een tweedehands auto wilde kopen hanteert bovenop de verkoopprijs kosten voor het 'rijklaar maken'. Daar biedt de garage drie pakketten voor aan van resp. 295, 795 en 995 euro. Zoals gebruikelijk is de middelste de 'meest gekozen' optie en de goedkope optie het minst aantrekkelijk want er zit geen 6mnd. Bovag garantie in. Als ik kies voor de goedkoopste optie, moet ik tekenen dat ik afzie van garantie.
Mag dit?
Zijn de pakketten bedoeld om mij uiteindelijk, na zogenaamd onderhandelen de volle verkoopprijs te laten betalen?
Heb ik niet sowieso recht op garantie na aankoop van een tweedehands auto?
In elk pakket zit een apk-beurt besloten. Als daar mankementen uit komen, moet de verkopend garage die dan betalen of ik als koper?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over de kosten rijklaar maken en de garantie bij de aankoop van een tweedehands auto.

Kosten rijklaar maken

Dit zijn kosten die autoverkopers vaak hanteren. Een autoverkoper kan zelf bepalen of hij meer of minder kosten voor het rijklaar maken in rekening brengt. Vaak wordt BOVAG-garantie gebruikt als onderhandelingspunt. De koopprijs is lager wanneer er wordt afgezien van garantie.

Afzien garantie

Het is toegestaan dat er wordt afgezien van BOVAG-garantie, maar er moet dan ondubbelzinnig uit de schriftelijke koopovereenkomst blijken dat de koper afziet van deze garantie. Dit moet ondertekend zijn door beide partijen. Over het afzien van de BOVAG-garantie door de koper mag geen misverstand bestaan.

Conformiteit

Ook als er geen BOVAG-garantie van toepassing is, moet de auto die u koopt voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd, koopprijs in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

APK

Als de beurt wordt uitgevoerd voor de aflevering van de auto, dan zouden eventuele reparaties voor rekening van de verkoper moeten komen. Afspraken hierover kunt u het beste op papier zetten.