Kan een Nederlands incassobureau mij dwingen een Italiaanse verkeersboete te betalen?

Vraag gesteld door Beate op 03 juni 2015

Ik heb gelezen dat Italië geen verkeersboetes in Nederland kan innen via CJIB omdat Italië het verdrag over wederzijdse inning van administratieve sancties nog niet geratificeerd heeft. Nu probeert Italië de steeds hoger oplopende boete te innen via het Nederlandse incassobureau NIB. Wat gebeurt er als ik die boete niet betaal? Kan het incassobureau mij gerechtelijk dwingen te betalen? Inclusief de kosten van de eventuele rechtsgang?

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het mogelijk is dat een Italiaanse boete wordt geïnd door een Nederlands incassobureau en of er een gerechtelijke procedure kan worden opgestart. 

Op zich kunnen boetes uit Italië vooralsnog niet in Nederland worden geïnd zonder dat daar een rechter aan te pas komt.  Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt, maar Italië heeft dit besluit nog niet in de eigen wetgeving opgenomen.Het kan natuurlijk wel zijn dat het incassobureau deze zaak aan de Nederlandse rechter voorlegt. Mocht deze de boete bekrachtigen kan de boete in Nederland worden geïncasseerd. Als er inderdaad een dagvaarding wordt opgesteld zullen de kosten die het incassobureau maakt oplopen. Mocht de rechter u in het ongelijk stellen loopt u het risico dat u deze kosten moet vergoeden.

Echter geldt dat er eerder een uitspraak is gedaan in een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse kantonrechter een Duitse boete werd voorgelegd. Daarin is kort gezegd bepaald dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet zou mogen. Dit staat op gespannen voet met elkaar. De mogelijkheid om via het CJIB te innen is immers veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Het feit dat een land het kaderbesluit nog niet heeft geïmplementeerd, kan dan niet ten koste gaan van diegene die de boete moet betalen. U zou dit nog aan het incasso bureau kunnen melden. Als zij overgaan tot dagvaarden lopen zij dus een risico dat een rechter vergelijkbaar beslist en dat zou dan in uw voordeel zijn. 

Los van bovenstaande kunt u ook problemen krijgen als gevolg van de openstaande boete als u in Italië bent. Als u vervolgens staande wordt gehouden in het land zelf kunt u alsnog tot betaling worden gedwongen. Zie hiervoor ook onze website:http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/gevolgen-niet-betalen-boete