Juli'16 huisje gekocht, jan'17 nieuwe eigenaar die wil herstructureren. Ons huisje moet weg. Hebben wij recht op vergoedingen?

Vraag gesteld door Mirafleur op 01 februari 2017

Wij kopen in juli een huisje, maken dit binnen helemaal "kaal" om in het voorjaar weer op te bouwen naar eigen idee. Per 1 jan is er, zonder dat er bekendheid vooraf over was, een nieuwe eigenaar van de camping. Deze denkt te gaan herstructureren, waarop ons mondeling wordt medegedeeld dat de plek van ons huisje water moet worden. Campingeigenaar is bekend met zijn handelswijze, gezien en gelezen van andere campings en gedupeerden!!
We verblijven daar onder voorwaarden van de recron. Daarin kan ik niet vinden of wij recht hebben op een vergoeding / tegemoetkoming van de financiële schade. Recron gebeld en die sturen ons door naar de ANWB. Die kunnen telefonisch niet beantwoorden, dus graag dan zo een advies / antwoord.
Wij kunnen nu in deze situatie geen gebruik maken van het huisje. Moeten eerst investeren om er te kunnen "leven". Is dat nog de moeite?? Nog meer geld weggooien??
Reacties van mensen in of na eenzelfde situatie ook welkom!

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft enkele maanden geleden een huisje gekocht op een camping. Nu is er een nieuwe eigenaar die aangeeft te willen herstructureren.

In de RECRON voorwaarden is een regeling opgenomen over herstructureren en opzeggen. Er moet een concreet en uitvoerbaar plan zijn op grond waarvan de nieuwe eigenaar de camping kan herstructureren. Vervolgens moeten de voorwaarden voor herstructurering worden nageleefd. Is de nieuwe eigenaar nog aangesloten bij de RECRON dan moet deze zich aan deze voorwaarden houden.

Op onze website vindt u informatie over uw rechten bij herstructurering.

De vraag is tevens of de vorige campingeigenaar of de eigenaar van het huisje op het moment van verkoop op de hoogte was van het feit dat de camping verkocht zou worden. Is dat het geval, dan had u dat verteld moeten worden. U had het huisje dan waarschijnlijk niet gekocht en ook geen kosten hoeven maken. Het is aan te raden om dat na te gaan. Was de vorige eigenaar al op zoek naar een kopen voor de camping dan zou u hem hierop kunnen aanspreken. Komt u er niet uit samen dan raad ik u aan uw zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.