Trek E-bike 2jaar 3maanden.Reparatie nieuwe moter 544.00Euro

Vraag gesteld door Trek-ebike op 24 november 2015

Fiets is 3 maanden over garantie.Trek geeft dan nog 20 procent korting. Lijkt mij

zeer onredelijk.Er is ongeveer 4000 km op gefietst.Mag verwachten dat de moter veel langer mee gaat.Vriendelijke groet J.W.Reurings

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De motor van uw Trek E-bike heeft het begeven, net buiten de fabrieksgarantie. De dealer biedt u nu 20% korting op aankoop van een nieuwe motor. U vraagt of dit redelijk is.

Wettelijke garantie
Het feit dat de fabrieksgarantie verstreken is maakt niet dat u als consument rechteloos bent. U kunt zich immers beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW e.v.). Van een motor van een Trek E-bike hoeft u in alle redelijkheid - en uitgaande van normaal gebruik en onderhoud - niet te verwachten dat deze een levensduur heeft van slechts 2 jaar en 3 maanden. Een dergelijke motor dient toch zeker minimaal 5 jaar mee te gaan.

Kostenverdeling vervanging
Op grond van de wet zou de reparatie kosteloos moeten geschieden. Het is echter redelijk om een bijdrage te leveren in verband met 'nieuw voor oud' (afschrijving).

Uitgaande van vorenstaande is een verdeling in de kosten van het product van 60/40 meer op zijn plaats. De verkoper draagt dan 60% van de kosten voor een nieuwe motor en 100% van het arbeidsloon.

Geschil
Indien u niet tot overeenstemming komt met de verkoper, dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan:
- de Geschillencommissie Tweewielers (mits de verkoper is aangesloten bij de Bovag Tweewielerbedrijven)
- de kantonrechter, een advocaat is niet vereist.

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Klachten na aankoop'.