Moet je voor het aanmelden bij de geschillencommissie schriftelijk bewijs hebben dat je eerst terug bent geweest bij de Bovag aangeslotenbedrijf?

Vraag gesteld door W.A. Formoly op 01 februari 2017

Is schriftelijk bewijs nodig dat je bij de Bovag aangesloten bedrijf je voertuig ter reparatie hebt aangeboden, voordat je de geschillencommissie inroept omdat je het niet eens bent met de reparatie van je auto?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de gang naar de Geschillencommissie.

Als u de garage aansprakelijk stelt voor schade, kosten of een gebrek zult u eerst de garage de gelegenheid moet geven om het gebrek te onderzoeken en te verhelpen. U moet wel aantonen dat u dat heeft gedaan.

Heeft u de garage niet schriftelijk maar mondeling de gelegenheid tot onderzoek en herstel gegeven dan kunt u dat aantonen door bijvoorbeeld een telefoonnota of getuigen.

Ontkent de garage niet dat u de gelegenheid heeft gegeven dan is het natuurlijk ook goed. Dan is verder bewijs niet nodig. Ontkent de garage dat u hen de gelegenheid heeft gegeven en heeft u geen bewijs dan kan dat betekenen dat u geen gelijk krijgt in uw zaak.

Bij een noodreparatie mag u wel zo naar een andere garage. Het moet dan wel een Bovag garage zijn en de onderdelen moet u als bewijs meenemen,

Meer informatie over klachten na reparatie vindt u op onze website.