Kampioen 5 mei 2018

Vraag gesteld door Arend Katoele op 05 mei 2018

In de betreffende Kampioen staat op pagina 84 de vraag hoe hard mag je rijden met een caravan achter je auto. Er wordt gesteld dat dit 90 km/u is. Dit is echter alleen van toepassing op autowegen en autosnelwegen. Op de “normale” wegen waar 80 klm/u is toegestaan mag je met een aanhangwagen/caravan ook 80 km/u en geen 90 km/u.km/u.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een opmerking over de verkeersquiz in Kampioen 5.

U geeft terecht aan dat de maximum snelheid voor auto's met caravan er achter verschillend is per situatie. In de stad, buiten de bebouwde kom of op auto(snel)wegen gelden inderdaad verschillende maximum snelheden.

Het antwoord is wel correct maar de vraag was niet helemaal compleet. Er had aangegeven moeten worden dat het een autosnelweg betrof.

Deze opmerking is doorgegeven aan de redactie.