In Mei '17 aanrijding gehad. Politierapport meegekregen. Nu ontvang ik een brief van de politie. Wat betekent dit?

Vraag gesteld door Hans143 op 16 juni 2017

Ik wil de brief graag mailen. Ik zou willen dat u deze voor mij bekijkt. Ik kan het niet lezen omdat het in het Italiaans is opgesteld. Moet ik betalen? Wat als ik niet betaal? Betekent dit dat ik schuldig ben bevonden aan de aanrijding? Kunt u mij een e-mailadres geven waar ik de brief naar toe kan sturen?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Ik vergat dit erbij te zetten, maar u zult begrijpen dat de aanrijding in Italië heeft plaatsgevonden.***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een aanrijding gehad in Italië waarvan u nu een brief thuis hebt ontvangen. U wilt weten wat de brief inhoudt en of u moet betalen.

U kunt de brief sturen naar experts@anwb.nl***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een aanrijding gehad in Italië. Vervolgens krijgt u een brief daarover en u wilt weten wat u moet doen.

Verkeersovertreding
Net als in Nederland kan men in Italië een boete opleggen in geval van een verkeersovertreding. Uit de, door u naar ons verzonden, brief valt op te maken dat het hier gaat om een overtreding van artikel 154/8 Codice della strada (de Italiaanse wegenverkeerswet). Het gaat dan om een overtreding de u begaan hebt bij de verandering in richting of rijstrook of tijdens andere manoeuvres. Bij constatering van een dergelijke overtreding mag er een boete opgelegd worden tussen €41,00 - € 168,00 (artikel 154 lid 8 Codice della strada). In uw geval is de boete €44,83 inclusief administratiekosten.

Let op: als u klikt op het hierboven genoemde artikel in de Codice della strada, kunt u gebruik maken van de vertaalbutton om het artikel in het Nederlands te kunnen lezen.

Bezwaar en betalen
Als u de boete betwist en kunt bewijzen dat het onterecht is opgelegd, dan kunt u bezwaar aantekenen. Indien u dat niet kunt adviseer ik u de boete zo snel mogelijk te betalen. Als u namelijk binnen 5 dagen, na ontvangst van de boete, overgaat tot betalen is het boetebedrag €44,83. Kiest u ervoor om het bedrag tussen 5 dagen en 60 dagen na ontvangst te betalen dan is het boetebedrag € 57,13. Als u na 60 dagen besluit te betalen dan is het boetebedrag €84,50. Het loont dus om zo spoedig mogelijk te betalen.

Niet betalen
Betaalt u de Italiaanse boete niet, dan wordt dit geregistreerd. De kans bestaat dat dit bij een volgend bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Bij staandehouding kan de Italiaanse politie u dwingen alsnog het boetebedrag te betalen. Hotels moeten aan de politie doorgeven wie er bij hen verblijft.

Meer informatie over verkeersboete uit Italië vindt u op onze website.